کمپین بازاریابی چیست؟

کمپین بازاریابی چیست؟ کمپین بازاریابی : سلسه ای از عملیات بازاریابی برای رساندن کسب و کار ما به یک هدف خاص کمپین بازاریابی می باشد. هر کمپینی تشکیل شده از قدم هایی است اما آن قدم ها چه هستند؟ احتمالا یک تبلیغ می توانند باشد که در مجله ای یا بستر خاصی چاپ شده اند. … ادامه خواندن کمپین بازاریابی چیست؟